Kampanjaideat

Hyödynnä Liikkujan viikon suunnittelussa aikaisempia kampanjoita. 

Teemat ja tapahtumaideat
Elinympäristö ja liikenne
Kulttuuri ja kuljetukset
Lihasvoimin liikkeelle
Liikkumalla terveyttä
Liikkumisen ohjaus
Turvallinen liikenne
Vastuullinen autoilu
Työpaikat
Esimerkkejä toteutetuista tapahtumista

 


Teemat ja tapahtumaideat

Liikkujan viikolla on vuosittain vaihtuva koko viikon kattava kansainvälinen teema. Vuoden 2017 teema vähäpäästöinen, yhteiskäyttöinen ja älykäs liikenne.

Alta löydät vinkkejä tapahtumien järjestämiseksi. Ideoi itse lisää!

Hyviä ideoita löytyy myös edellisten vuosien tapahtumista.

Sivun alkuun


Elinympäristö ja liikenne

Hyvä elinympäristö on hyvinvoinnin perusta. Liikenne on kiinteä osa elinympäristöämme, ja se vaikuttaa terveyteemme ja ympäristöömme yllättävän paljon. Liikkumisvalinnoillamme on merkitystä.

Tapahtumaideoita:

 • Järjestäkää paikkakunnallanne melumittauksia ja ilman laadun mittauksia.
 • Tehkää koulussa ryhmätöitä liikenteen vaikutuksista ja viekää ne esille esim. paikkakunnan kirjastoon.
 • Tiedottakaa liikenteen ympäristövaikutuksista.

Sivun alkuun


Kulttuuri ja kuljetukset

Teemalla halutaan kiinnittää huomiota tavaroiden ja ihmisten liikkumiseen ja rakennusperintöön. Miten kuljetus ja varastointi hoidetaan tehokkaasti ja ympäristöä säästävästi perinteisessä tiiviissä kaupunkiympäristössä? Miten kaupunki kehittyy? Miten tavaravirroista ja liikkuvista ihmisistä syntyy kestävää citylogistiikkaa, kaupunkikulttuuria kulttuuria täynnä olevissa kaupungeissa?

Jokaisessa kaupungissa ja kylässä on jotain "omaa" – Kulttuuri-teemalla voi tuoda esiin rakennusperinnön monipuoliset arvot ja niiden merkityksen suomalaiselle hyvinvoinnille. Viihtyisä omintakeinen rakennettu ympäristö nähdään suurena mahdollisuutena, jota halutaan vaalia.

Tapahtumaideoita:

 • Kotiseutukävelyt ja kulttuurikävelyt avaavat silmät havainnoimaan omaa ympäristöä. Näihin kaikki voivat osallistua.
 • Avatkaa ovet yleisölle kiinnostaviin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin.

Sivun alkuun


Lihasvoimin liikkeelle

Omat voimat vievät eteenpäin ja yhteispeli sujuu kävellessä, pyöräillessä ja rullalautaillessa tai -luistellessa. Teeman avulla halutaan kiinnittää huomiota kunnan liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksiin ja kannustaa ihmisiä liikkumaan omin voimin. Kävelyn ja pyöräilyn lisäksi haluamme innostaa myös uusien liikkumismuotojen kokeilemiseen ja liikkumisen ilon löytämiseen. Myös turvallisuus liikenteessä, huomaavaisuus muita liikkujia kohtaan ja esteetön liikkuminen ovat tärkeitä. Miten otamme huomioon pyörätuolit, rollaattorit ja hitaammin liikkuvat?

Tapahtumaideoita:

 • Tiedottakaa uusista pyöräily- ja ulkoilukartoista ja kävelyreiteistä.
 • Järjestäkää pyöräretki johonkin lähistön kohteeseen.
 • Järjestäkää tilaisuus, jossa voi kokeilla uusia liikkumisvälineitä ja apuvälineitä.
 • Kutsukaa poliisi paikalle tekemään polkupyöriin turvamerkintöjä
 • Järjestäkää paikkakunnalla keskustelutilaisuus kävely- ja pyöräilyreittien kehittämiseksi.
 • Organisoikaa paikallisten urheiluseurojen avointen ovien päivä.
 • Järjestäkää pyörätuolimarssi huomion kiinnittämiseksi ympäristön esteettömyyteen.
 • Pyöräily aiheisia tapahtumaidoita on listattu Pyöräilyviikon vinkkilistalle.

Sivun alkuun


Liikkumalla terveyttä

Terveyden ylläpitämiseksi jokainen tarvitsee kohtuullisen rasittavaa liikuntaa useimpina viikon päivinä vähintään puoli tuntia päivässä. Säännöllinen kävely ja pyöräily vähentävät merkittävästi mm. sydän- ja verisuonisairauksien, ylipainon ja aikuisiän diabeteksen riskiä. Lisäksi hyvä fyysinen peruskunto antaa hyvän mielen ja olon. Ikä ei ole liikkumisen este. Hyvä tapa jokapäiväisen liikunta-annoksen saamiseksi on liikunnan yhdistäminen esimerkiksi työ- tai asiointimatkoihin. Myös puutarhatyöt, kodin siistiminen ja hissin vaihtaminen portaisiin ovat hyvää arkiliikuntaa.

Tapahtumaideoita:

 • Järjestäkää kävelytesti kunnon mittaamiseksi.
 • Tehkää kaloritesti eri liikkumismuotojen vaikutuksesta.
 • Järjestäkää työpaikallanne työmatkapyöräilykilpailu.
 • Urheiluseurat voivat järjestää avointen ovien päiviä oman toiminnan esittelemiseksi.
 • Haastakaa naapurikoulu/taloyhtiö jalkapallo-otteluun.

Sivun alkuun


Liikkumisen ohjaus

Liikkumisen ohjauksella tarkoitetaan keinoja ja toimenpiteitä, joilla pyritään tukemaan ja edistämään asenteiden ja käyttäytymisen muutosta ympäristöä säästävien kulkutapojen ja palvelujen suosimiseksi. Näitä ovat muun muassa työsuhdejoukkoliikenneliput, matkojen yhdistely, yhteisomistusautot, työajan jousto, pyöräily ja kävely sekä kimppakyydit.

Tapahtumaideoita:

 • Tiedottakaa esimerkein siitä, miten työnantaja voi vaikuttaa työntekijöiden liikkumistottumuksiin: työsuhdejoukkoliikennelippu, etätyö, pyörätelineet, vaatteiden säilytystilat ja suihkut, virkapyörät.
 • Järjestäkää työpaikallanne keskustelutilaisuus henkilöautomatkojen vähentämismahdollisuuksista.
 • Organisoikaa urheiluseuroihin kimppakyytiringit.

Sivun alkuun


Turvallinen liikenne

Syksyllä on hyvä muistuttaa heijastimien tärkeydestä ja liukastumisten ennaltaehkäisystä. Pyöräilijöitä voi muistuttaa liikennesääntöjen noudattamisesta ja pyöräilykypärän käytöstä. Autoilijoille palautetaan mieliin huomaavaisuus muita liikkujia kohtaan, kuten suojateiden eteen pysähtyminen ja liikennevalojen noudattaminen. Koululaisten liikennekasvatuspäivälle syksy on otollista aikaa koulun alettua ja pienten liikkujien vähitellen itsenäistyttyä.

Tapahtumaideoita:

 • Kutsukaa koululle liikennepoliisi kertomaan liikennesäännöistä.
 • Tehkää yhdessä vanhempien ja koululaisten kanssa kouluympäristön vaaranpaikkojen kartoitus ja toimenpide-ehdotukset ympäristön parantamiseksi.
 • Järjestäkää muotinäytös heijastavista vaatteista, pyöräilykypäristä ja liukuesteistä.
 • Tiedottakaa kenkien nastoittamisesta.
 • Teipatkaa kävelysauvoihin heijastinnauhat.

Sivun alkuun


Vastuullinen autoilu

Vastuullisessa autoilussa tärkeää on ympäristöä säästävä auton käyttö. Keinoja tähän ovat esimerkiksi asiointimatkojen yhdistäminen, kimppakyydit ja ennakoiva ajotapa. Auton valinnassa voi ottaa huomioon myös ekoauton kriteerit, kuten polttoaineen kulutuksen ja päästöt. Talviautoilija käyttää lämmityspistoketta moottorin lämmittämiseen. Vastuullinen autoilija pysähtyy liikennevaloihin ajoissa ja päästää suojatielle pyrkivän jalankulkijan kadun yli.

Tapahtumaideoita:

 • Testatkaa, onko ajotapanne taloudellinen.
 • Yhdistäkää kodin asiointimatkat muihin matkoihin.
 • Välttäkää kylmäkäynnistystä hankkimalla lohkolämmitin ajastimella.

Sivun alkuun

 

Työpaikat

Työnantaja voi eri tavoin kannustaa työntekijöitään järkeviin liikkumisvalintoihin, kuten kulkemaan omin jaloin ja joukkoliikenteellä sekä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla että työasiamatkoilla.

Linkkejä ja vinkkejä:

 • www.fiksustitöihin.fi -verkkoaineistosta saa napaksti tietoa työmatkaliikenteen tilasta ja mahdollisuuksista.
 • www.viisastyomatka.fi -sivustullo on ideoita työyhteisöille, jotka haluavat ottaa askeleen kohti fiksumpaa liikkumista.

Sivun alkuun

 


Esimerkkejä toteutetuista tapahtumista

Liikkujan viikko 2016

Parhaita European mobility week -tapahtumia – Best practice guides 2007–2014

Liikkujan viikko 2012 – Ideapankki vuoden 2013 suunnitteluun.pdf (2,71 MB)

Auton käytön vähentäminen lähiliikkumisessa.pdf (129 KB)

Joukkoliikennetoimiston tunnetuksi tekeminen Turussa.pdf (137 KB)

Joukkoliikenne tutuksi Kouvolassa.pdf (136 KB)

Kestävien kulkutapojen edistäminen Liikkujan viikolla.pdf (129 KB)

Kestävän liikkumisen tietoisku.pdf (128 KB)

Koululaisten kävelyn ja pyöräilyn lisääntyminen.pdf (137 KB)

Pyöräilyn edistämiskampanja ruokakaupoille.pdf (137 KB)

Ympärivuotisen ja lyhyiden matkojen pyöräilyn lisääminen.pdf (137 KB)

Sivun alkuun

 

Liikkujan viikossa mukana

Motiva logo_Pysty some.jpg            Liikennevirasto_logo_Fin_Screen_RGB.jpg             Sähköpostiallekirjoitus_Kulje viisaasti.jpg

 

Menossa mukana

poljin harmaa.jpg