Autoton päivä 2003 – tapahtumat


Espoo

Espoon kaupunki järjesti näyttelyn ja kävelyretken 22.9. klo 10.45-18 Tapiolan keskuksessa. Tilaisuuden ohjemassa oli mm. lastenvaunukaravaani Tapiolan asukaspuistosta, näyttely, materiaalia ja neuvontaa sekä kysely kulkutavoista, liikenne ja ilmanlaatu -aiheinen sauvakävelyretki noin tunnin mittaisena kello 13 ja 17 sekä arkkitehtuurikävelyretki kello 16. Keskustan ytimessä jaettiin myös ilmapalloja klo 16-18. Autoilijoille annetiin punaisia, joukkoliikenteellä tulleille keltaisia ja kevyelle liikenteelle vihreitä ilmapalloja.

Yhteyshenkilö: Niko Torvela (niko.torvela@espoo.fi), Espoon kaupungin ympäristökeskus puh. (09) 8162 4854

YTV:n seutuliikenne tarjosi Autottomana päivänä mahdollisuuden matkustaa kaikissa pääkaupunkiseudun joukkoliikennevälineissä yhdellä kertalipulla ostohetkestä yöliikenteen loppuun saakka. Edun piiriin kuuluivat Helsingin, Espoon ja Vantaan sisäiset kertaliput sekä kertaseutuliput automaatista tai kuljettajalta ostettuna.

Yhteyshenkilö: www.ytv.fi/liikenne/kamp/autoton/index.html

Villa Elfvik järjesti 27.8.-12.10.2003 Liikkujan viikkoon ja Autottomaan päivään l iittyen julistenäyttelyn: Ekotehokkaasti liikenteessä - vähemmän ruuhkia, puhtaampaa ilmaa. Näyttelyn tarkoituksena on herättää ajattelemaan, mikä merkitys liikenteellä on kestävässä kehityksessä ja kuinka liikkumisvalinnat vaikuttavat ympäristöön ja omaan terveyteen.

Yhteyshenkilö: Marjo Saxberg (villaelfvik@espoo.fi), Espoon kaupungin ympäristökeskus, Villa Elfvikin luontotalo, puh. (09) 8165 4400

Forssa

Kouluissa tiedotettiin Autottomasta päivästä ja sen tarkoituksesta keskusradiossa ja julistein. Opiskelijoiden ja opettajien koulu- ja työmatkaliikenteestä järjestettiin kysely.

Yhteyshenkilö: Kirsi Nuutinen (kirsi.nuutinen@luukku.com), puh. (03) 414 1460

Helsinki

YTV:n seutuliikenne tarjosi Autottomana päivänä mahdollisuuden matkustaa kaikissa pääkaupunkiseudun joukkoliikennevälineissä yhdellä kertalipulla ostohetkestä yöliikenteen loppuun saakka. Edun piiriin kuuluivat Helsingin, Espoon ja Vantaan sisäiset kertaliput sekä kertaseutuliput automaatista tai kuljettajalta ostettuna.

Yhteyshenkilö: www.ytv.fi/liikenne/kamp/autoton/index.html

City Car Club esitteli autojen yhteiskäyttöpalvelua ja tarjosi autottomana päivänä liittymisen veloituksetta.

Yhteyshenkilö: Satu Salonen (mail@citycarclub.net), City Car Club, puh. (09) 3434 7700

Helsinki-tiedotuksen Jugendsalissa oli 16.-22.9. esillä pienimuotoinen Kaupunki on sinun - nuori kaupunkiliikenteessä -näyttely. Sen toteuttivat Liikenneturva ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus yhteistyössä Käpylän yläasteen oppilaiden kanssa. Nuoret olivat kuvanneet toisiaan liikkumassa kiskoilla, pyörillä ja omin jaloin eri puolilla kaupunkia. Tekstit kertoivat eri kulkutapojen ympäristövaikutuksista ja liikenneturvallisuudesta.

Yhteyshenkilöt: Johanna Vilkuna (johanna.vilkuna@hel.fi), Helsingin kaupungin ympäristökeskus, puh. 7312 2674 ja Varpu Tavaststjerna (varpu.tavaststjerna@liikenneturva.fi), Liikenneturva, puh. 417 47 447 ja 040 527 9977

Euroopan parlamentin tiedotustoimisto ja Euroopan komission edustusto kutsui kansalaiset Eurooppa-taloon 22.9. klo 10-18. Jaossa oli tietoa EU-asioista kiinnostuneille, ilmapalloja ja tietokilpailu.

Yhteyshenkilöt: Silva Kauko (komissio), puh. (09) 6226 5480 ja Matti Nissinen (parlamentti), puh. (09) 6220 450

Suomen Latu ja Töölönlahden Ulkoilukeskus tarjosivat polkupyörän vuokrausta puoleen hintaan.

Suomen Liikenneliitto SuLi esitteli Helsingin Pohjoisesplanadilla klo 11-15 yhdessä muutaman muun järjestön kanssa pyöräilyn uusia ulottuvuuksia, eli erilaisia saasteettomia kulkupelejä, mm. rikshaa, nojapyörää ja käsipyörää ja tandempyörää. Yleisöllä oli mahdollisuus kokeilla välineitä. Myös vuoden pyöräilijä Petri Linna Tuusulasta oli tavattavissa.

Yhteyshenkilöt: Esko Meriluoto (esko.meriluoto@davinci.pp.fi) ja Aija Salo (aija@iki.fi), puh. 050 326 1968

Liikenne- ja viestintäministeriö, YTV ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestivät elinympäristön ja liikenteen teemanäyttelyn 22.9. klo 9-17 LVM:n Infra-salissa Eteläesplanadilla. Esteettömyyttä, turvallisuutta ja ympäristöä esiteltiin kuvin, tekstein, laittein ja asiantuntijakommentein. Paikan oli myös ministeriön hallinnonalan edustajia.

Yhteyshenkilö: Raisa Valli, (raisa.valli@mintc.fi), LVM, puh. (09) 1602 8560

Liikenneturva, Helsinki-tiedotus ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestivät Jugendsalissa Autottomana päivänä klo 13-14 lähinnä Helsingin yläasteen oppilaille tarkoitetun Nuori kaupun-kiliikenteessä -infon. Tilaisuudessa kerrottiin arkiliikunnasta ja kulkutapavalinnoista ja Jorma Palo puhui aiheesta "Palo autojen ahdistamana". Lisäksi Käpylän yläasteen oppilaat esittelevät tekemänsä liikennekyselyn tuloksia.

Yhteyshenkilöt: Sirpa Pellinen (sirpa.pellinen@ymparisto.fi), SYKE, puh. (09) 4030 0703 ja Johanna Vilkuna (johanna.vilkuna@hel.fi), Helsingin kaupungin ympäristökeskus puh. (09) 7312 2674.

Helsingin kaupunki järjesti tapahtumia keskustassa 22.9. klo 7-22. Osa ydinkeskustaa merkittiin pihakatualueeksi. HKL ja YTV tarjosivat joukkoliikenteen käyttäjille tilaisuuden matkustaa samalla kertalipulla koko päivän ajan. Pohjoisesplanadille pystytettiin telttoja, joissa eri viranomaiset, järjestöt ja yhteisöt esittelivät autottoman päivän tavoitteita tukevaa toimintaa. Espan lavalla oli musiikkia, tanssia ja sirkusta. Lisäksi Espan puistossa oli iltapäivällä liikuntaviraston järjestämää ohjattua liikuntaa. Helsingin ydinkeskustassa järjestettiin opastettuja kävelykierroksia klo 15-20.

Helsingin kampanjan järjestelyihin osallistuvat kaupunginkanslian tiedotustoimisto, kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto, kulttuuriasiainkeskus, rakennusvirasto, kiinteistövirasto, liikuntavirasto, ympäristökeskus, HKL ja YTV.

Yhteyshenkilö: Jorma Kaihlanen (jorma.kaihlanen@ksv.hel.fi), puh. (09) 169 3513

Helsingin Yliopisto jakoi Liikkujan viikolla yliopistolle autolla tuleville tietoa yksityisautoilun haitoista ja vaihtoehtoisista liikkumistavoista. Maanantaina 22.9 kaikkien yliopistolaisten toivottiin jättävän oma auto kotiin.

Yhteyshenkilö: Virpi Pyy (virpi.pyy@helsinki.fi), Helsingin yliopisto, puh. (09) 191 22315

Suomen Taksiliitto jakoi tietoa Suomen Taksiliitosta infoteltassa Pohjoisesplanadilla 22.9. klo 9-17.

Yhteyshenkilö: Anne Jormanainen (anne.jormanainen@taksiliitto.fi), Suomen Taksiliitto, puh. (09) 25304200

YTV esitteli 22.9 klo 10-17 ilmanlaadun mittausta ja teki mittauksia Esplanadin ympäristössä. LVM:n tiloissa jaettiin esitteitä ja esillä oli julisteita ja ilmanlaadun näyttötaulu.

Yhteyshenkilö: Petteri Huuska (petteri.huuska@ytv.fi) YTV, puh. (09)1561 233

Ekokauppa Ruohonjuuri tarjosi kaikille pyöräilykypärän tai voimassa olevan joukkoliikennelipun esittäville ilmaiseksi kupillisen reilun kaupan luomukahvia tai -teetä klo 10-20.

Yhteyshenkilö: Johanna Koskinen (johanna.koskinen@ruohonjuuri.fi), puh. (09) 445 465

Hämeenlinna

Hämeenlinnan kaupunki järjesti yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa tapahtuman toritapahtuman Hämeenlinna torilla 22.9.2003 klo 11-15. Kaupunginjohtaja Tapani Hellstén jakoi palkinnot esteettömyyden puolesta toimineille henkilöille, toriteltassa oli esillä liikenteeseen ja liikuntaan liittyvää tietoa. Autottomana päivänä jaettiin ruusuja pyöräilijöille. Torilla järjestettiin myös "esteettömyysviesti", jonka tarkoituksena oli havainnollistaa Hämeenlinnan keskustan esteettömyyttä eri käyttäjäryhmien näkökulmasta.

Tapahtumaa olivat järjestämässä kaupungin lisäksi Hämeen seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto, Hämeen ympäristökeskus, Hämeen ammattikorkeakoulu Lepaan yksikkö, Vekka Liikenne Oy, Hämeen Linja Oy, Intersport Siivonen ja Mannerheimin lastensuojeluliitto Hämeenlinnan yhdistys.

Yhteyshenkilö: Marjukka Välimaa (marjukka.valimaa@ymos.htk.fi), puh. (03) 6521 457

Imatra

Vuoksenniskan ja Imatrankosken keskustoissa järjestettiin 22.9. klo 14-17 pyöräilyyn ja liikenneturvallisuuteen liittyvää ohjelmaa.

Yhteyshenkilö: Sari Martinmäki, (sari.martinmaki@imitsi.net), puh. 040550 3327

Joensuu

Joensuun seudun luonnonystävät ry järjesti Kansalaistalolla klo 18-20 keskustelutilaisuuden teemalla: "Liikennesuunnittelu - yhä autoilun ehdoilla?" Keskustelemassa olivat Ari Lehtinen Joensuun yliopisto ja Joensuun kaupungin teknisen lautakunnan puheenjohtaja Pentti Keskisalo.

Yhteyshenkilö: Hanna Lavikainen (lavikain@cc.joensuu.fi), puh. 044 353 7685

Jyväskylä

Autotonta päivää vietetään Jyväskylässä toista kertaa. Tavoitteena oli herätellä ihmisiä ajattelemaan liikkumistottumuksiaan ja liikkumisvalintojen vaikutuksia ympäristöön ja omaan terveyteen. Jyväskylässä Kauppakatu Kirkkopuiston kohdalla rauhoitettiin ajoneuvoliikenteeltä kello 9-18 väliseksi ajaksi. Samoin Kilpisenkadun läpikulkuliikenne katkaistiin Kauppakadun kohdalla. Autoilta rauhoitetulla kadulla järjestettiin ohjelmaa ja tapahtumia koko päivän ajan.

Ohjelmassa oli mm. aamuvoimistelu Kirkkopuistossa, posetiivari, soppatykki, naisvoimistelua ja eri järjestöjen tietoiskuja. Tapahtuman avasi Elävä Kaupunkikeskusta ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Selin. Luonnonsuojeluyhdistyksen eläinhahmot jakoivat luontotietoutta ja porkkanoita ja houkuttelivat keksimään vuoden 2003 Turhake-ehdotuksia Suomen Luonto -lehden kilpailuun, jossa voittaja palkittiin Helkaman lahjoittamalla Jopolla. Kadun varren liikkeet toivat myyntikojujansa kadulle. Kotakahviossa Liikenneturva tarjosi ilmaiset kahvit pyöräkypärän ja/tai heijastimen käyttäjille. Polkupyöriä turvamerkittiin poliisin ohjauksessa.

Jyväskylän kirjastossa järjestettiin ympäristöakatemia Keski-Suomen ympäristökeskuksen, DODO ry:n ja JAPA ry isännöimänä. Luentojen lisäksi julkistettiin Vuoden Energiatekokilpailun tulokset.

Pyöräilijöiden valokulkue tutustui klo 18-20 "Valo on Jyväskylässä" -tapahtuman valaistuihin kohteisiin ja samalla jaettiin infoa pimeällä ajamisesta. "Parhaiten" pimeään varustautunut pyöräilijä palkittiin.

Jyväskylän liikkujan viikon ja autottoman päivän tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen osallistuivat Jyväskylän kaupunki (tekninen palvelukeskus, kaupunkisuunnitteluvirasto, opetustoimi, sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, liikuntapalvelukeskus ja ympäristövirasto), Elävä kaupunkikeskusta ry, Keski-Suomen ympäristökeskus, Panda Oy, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Maanviljelijä Erkki Kalmari, Liikenneturva, Jyväskylän Pyöräilyseura ry, Vaajakosken nojapyöräilijät, Keski-Suomen Liikunta ry, Allergia- ja astmayhdistys, Jyväskylän kihlakunnan poliisilaitos, Työsilta ry, Jyväskylän luonnonsuojeluyhdistys ry, Maan ystävät, Vihreä Liitto, Posetiivari Alfred, Kolmas pyörä, Teatteri Pahnanpohjimmaiset, Tulevaisuuden elävä luonto DODO ry, Jyväskylän asukkaiden paikallisagenda ry (JAPA) ja Tiehallinnon Keski-Suomen tiepiiri.

Yhteyshenkilöt: Tanja Tuulinen (tanja.tuulinen@ymparisto.fi), Keski-Suomen ympäristökeskus, puh. (014) 697 211 ja Timo Vuoriainen (timo.vuoriainen@jkl.fi), Jyväskylän kaupunki, puh. (014) 625 480

Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda jakoi klo 8-20 konkreettisia ohjeita, miten kukin voi edistää kestävää kehitystä niin omassa elämässään kuin sidosryhmissään. Lisäksi he olivat mukana toteuttamassa Keski-Suomen ympäristöakatemiaa, joka sisältää teemaluentoja vapaassa iltatilaisuudessa.

Yhteyshenkilö: Kari Lehtinen (kari.lehtinen@jkl.fi), puh. (014) 626 646

Kokkola

Kokkolan kaupungin järjestämän Autottoman päivä -tapahtuman keskuspaikkana oli Kokkolan Luontokoulu Nuorisokeskus Villa Elbassa. Koululla oli avoimet ovet ja muuta toimintaa. Kokkolalaisia kannustettiin pyöräilemään luontokoululle, joka sijaitsee noin 4 km päässä keskustasta. Muita tapahtumia oli sauvakävely Halkokarilla, vesijumppa vapaa-aikakeskuksessa ja maanantai-rastit. Ihmisiä houkuteltiin liikkumaan pyörillä harrastuspaikkoihin.

Kokkolan Seudun Larppaajilla (roolipelaajat) pitivät pelinäytöksiä Luontokoulun ympäristössä.

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu järjesti UKK-kävelytestiä ja verenpainemittausta.

Kokkola-lehdessä oli mainos päivästä ja liikuntalomake, jonka sai palauttaa tullessaan pyörällä autottoman päivän tapahtumaan tai muihin aktiviteetteihin. Lisäksi suurimpien työllistäjien toimipaikoille oli palautuslaatikot. Suurimpien kauppojen kassoille oli ilmaisjakelussa kevyen liikenteen väyläkartat.

Yhteyshenkilö: Petra Maunula (petra.maunula@kokkola.fi), Kokkolan kaupunki, puh. (06) 828 9433

Kuopio

Kuopion kaupunki järjesti toritapahtuman klo 14-17, jossa oli tarjolla asiaa ja viihdettä teeman tiimoilta. Torilavan tuntumassa tutustuttiin kevyen liikenteen mahdollisuuksiin, joukkoliikenteen palveluihin, liikenneturvallisuus- ja ympäristöasioihin sekä Kuopion Muotoiluakatemian opiskelijoiden mielenkiintoisiin visioihin tulevaisuuden liikkumismuodoista ja -välineistä.

Lisäksi tapahtuma-alueella järjestettiin erilaisia autottoman päivän näyttelyjä ja esittelyjä. Keskustan tavaratalot ja kaupat huomioivat autottoman päivän lukuisilla erikoistuotteilla ja tarjouksilla. Kuopion Liikenne tarjosi teemapäivänä tuntuvia alennuksia matkalipuista.

Mukana tapahtuman toteuttamisessa olivat mm. Kuopion Liikenne, Kuopion Aluetaksi, Liikenneturva, Poliisi, Torikauppiaat, keskustan liikkeet, Kuopion kaupunki sekä kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry.

Yhteyshenkilö: Paula Huttunen, (paula.huttunen@kuopio.fi) Kuopion kaupunki, puh. (017) 185 304

Lahti

Aleksanterinkatu oli kävely- ja joukkoliikennekatuna, eli suljettu henkilöautoliikenteeltä klo 12-18 väliltä Vesijärvenkatu-Rauhankatu. Päätapahtuma pidettiin Sokoksen edessä lavalla ja Lahden liikenteen linja-autossa. Liikenneaiheiset tietoiskut pidettiin lavalta ja keskustelu jatkui bussissa.

Tapahtuman avasi kaupunginjohtaja Tarmo Pipatti ja paikalla olivat myös Yrityskeskuksen toimitusjohtaja Petri Mäkinen ja ympäristöjohtaja Kari Porra. Nuokun sirkus, Tanssiklubi Dancing, Työväen sekakuoro, Sirkus kumiankka, Kotikaupunkini -hanke, Lahden Dodo ry ja Lahden alue- ja virkamieskummit esittäytyivät. Päijät-Hämeen hengitysyhdistys kertoi hengitysilmasta ja allergioista, Matkahuolto lippujen hinnoista ja vaihtoehdoista, tekninen virasto Lahden liikenneasioista Michael Lettenmeier esimerkkilaskelmasta yksityisautoilun kalleudesta ja poliisi tyhjäkäyntisäädöksistä. Lisäksi luettiin koululaisten aineita liikenteestä ja Salinkallion lukio ja yläaste kertoi ympäristötyöstä koulussa.

Vossikkakuski oli paikalla kyyditsemässä ihmisiä pientä maksua vastaan edestakaisin Aleksanterinkatua. Lahden ympäristölautakunta haastoi kaikki hallintokunnat ottamaan osaa autottoman päivän toteutukseen ja jättämään oman henkilöauton kotiin päivän ajaksi. Salinkallion koulun ympäristöryhmä haastoi koko koulun ja lähiympäristön autottoman päivän viettoon. Sokoksen edessä oli aloitelaatikko bussiliikenteen kehittämiseksi. Aleksanterin kadun liikkeet osallistivat autottomaan päivään mahdollisuuksiensa mukaan esim. siirtämällä myyntiään kadulle, erikoistarjouksin tai antamalla palkintoja päivän arvontaan. Kadulla oli myös Autottoman päivän infopiste, Lahden ilmanlaadun mittauspiste, Patinan ympäristöneuvontaa, Trubaduuri ja Komomoto -rumpuryhmä.

Järjestöinä esillä olivat Lahden pyöräilyjärjestöt, Lahden asukasyhdistykset, Lahden naisvoimistelijat, Päijät-Hämeen hengitysyhdistys, Elämäntapaliitto/ Lahden Elokolo ja Lahden Dodo ry.

Yhteyshenkilö: Juulia Tuominen (juulia.tahvanainen@lahti.fi), puh. (03) 816 5117 ja 050 387 8739

Lempäälä

Autotonta päivää vietettiin Lempäälässä tiedottamalla autottomuuden eduista.

Yhteyshenkilöt: Kaija Kuivasniemi (kaija.kuivasniemi@lempaala.fi) ja Pekka Savinsaari (pekka.savinsaari@lempaala.fi), Lempäälän kunta, puh. (03) 374 4111

Maarianhamina

Maarianhaminan kaupunki sulki osan keskustaa autoliikenteeltä. Kävelykadulla tarjottiin musiikkia ja kahvia kaikille, jotka pysähtyivät keskustelemaan kaupungin edustajien kanssa. Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat sekä kaupungin ympäristöpäällikkö puhuivat kansalaisten kanssa autoilun globaaleista vaikutuksista ja autoliikenteen vähentämisen merkityksestä kaupungin viihtyisyydelle.

Kaikkiin suurimpiin yrityksiin jaettiin kyselylomakkeita, joissa tiedusteltiin auton käytöstä 22.9. ja Liikkujan viikolla.

Yhteyshenkilö: Jan Westerberg (jan.westerberg@mariehamn.aland.fi tai info@agenda21.aland.fi), Mariehamns stad, puh. (018) 531 250

Mikkeli

Etelä-Savon ympäristökeskus tiedotti työyhteisölleen autottomasta päivästä ja keräsi tiedot siitä, millä välineillä työmatka tapahtui. Tuloksia verrattiin vuoden 2002 tuloksiin. Lisäksi henkilöstölle järjestettiin pyöräilytapahtuma reitille Mikkeli - Porrassalmen museotie - Mikkeli klo 17.00 - 19.00

Yhteystiedot: Ensio Sonninen (ensio.sonninen@ymparisto.fi), Etelä-Savon ympäristökeskus, puh. (015) 744 4630

Oulu

Autoton päivä Oulussa perustui teknisen keskuksen käynnistämään haastekampanjaan kaupungin virastoille, yhteisölle ja yrityksille sekä kansalaisille. Yrityksille ja yhteisölle lähetettiin haastekirje esitteen ja julisteen kera. Paikallisliikennöitsijät tarjosivat 22.9 linja-automatkan aikuisille lastenlipun hinnalla ja lapsille ilmaisen matkustamisen.

Yhteyshenkilö: Jaakko Ylinampa (jaakko.ylinnampa@ouka.fi), Oulun kaupunki, puh. 044 703 2122

Parainen

Keskustataajamia kiertävässä paikallisbussissa järjestettiin Autottoman päivän kunniaksi konsertti klo 8-12 ja 16-17. Konsertilla haluttiin houkutella lisää ihmisiä tutustumaan bussiin ja ottamaan sen omaksi tavaksi liikkua.

Yhteystiedot: Petri Huovila (petri.huovila@pargas.fi), Pargas stad, tel. (02) 458 5935

Pori

Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto järjesti Liikkujan viikko ja Autoton päivä -näyttelyn kirjastoissa 5.-22.9.2003. Näyttely oli esillä Porin pääkirjaston eteisessä, Ahlaisten, Pihlavan ja Sampolan kirjastoissa sekä Satakunnan Keskussairaalan kirjastossa.

Yhteystiedot: Marja Luukkonen, Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto

Porin kaupunki osallistui Autoton päivä -tapahtumaan pitämällä asiaa esillä Porissa erilaisin kirjoituksin ja muun muassa materiaaliaineistoin kirjastoissa. Pori osallistui aktiivisesti myös Liikkujan viikkoon erilaisin tapahtumin.

Yhteystiedot: Markku Setälä (markku.setala@pori.fi), Porin kaupunki, puh. (02) 621 1695

Porvoo

Porvoon kaupunki toteutti 22.9.2003 yhteistyössä kunnan joukkoliikenteenharjoittajien kanssa "happy hour" -tunteja. Matkustajille tarjottiin ilmaiskuljetus keskustan ns. numerolinjoilla klo 10-14 välisenä aikana. Kyydin tarjosi Porvoon kaupunki yhdessä Porvoon Liikenne Oy:n kanssa.

Yhteyshenkilöt: Leila Puumalainen (leila.puumalainen@porvoo.fi) tai Janita Pihlaja-Wickholm (janita.pihlaja@porvoo.fi), puh. (019) 520 2816

Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta haastoivat työntekijänsä sekä paikalliset yritykset ja työpaikat pyöräilemään työmatkansa. Kampanja alkoi autottomana päivänä ja kesti 28.11.2003 saakka. Haasteella haluttiin aktivoida ihmisiä käyttämään luontoystävällistä ja terveellistä tapaa liikkua työmatkalla myös talviaikaan.

Yhteyshenkilöt: Rovaniemen kaupunki Mirva Patronen (mirva.patronen@rovaniemi.fi), puh (016) 322 27 46 ja Pentti Kiistala (pentti.kiistala@rovaniemi.fi), puh. (016) 3222 322 tai 040 536 1182

Tampere

Pirkanmaan ympäristökeskus järjesti Raholan toimipisteen henkilöstölle tietoiskut Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja Tiehallinnon ympäristöasioista.

Yhteystiedot: Auli Kilpeläinen (auli.kilpelainen@ymparisto.fi), Pirkanmaan ympäristökeskus puh. (03) 2420 217

Tampereen Maan Ystävät ry järjesti 22.9. klo 12-16 tapahtuman "Parkkiruutu olohuoneeksi" Tampereen keskustassa. Tempauksen ideana oli "kaupunki kansalaisten olohuoneeksi", eli kaupunki on ihmisiä, ei autoja varten. Yksi parkkiruutu sisustettiin huonekaluilla ja tässä olohuoneessa istuskeltiin paistattelemassa päivää. Samalla jaettiin tietoa Maan ystävien toiminnasta yms. ja myös tarpeettomiksi jääneitä kirjoja olohuoneen kirjahyllystä.

Yhteystiedot: Kirsi Föhr (mytty@gaia.iki.fi), Tampereen Maan ystävät ry, puh. 045 633 8892 tai (03) 212 0037

Turku

Lounais-Suomen ympäristökeskus kannusti henkilöstöään jättämään auton kotiin ja saapumaan työpaikalle kävellen, pyörällä tai joukkoliikennettä käyttäen. Lisäksi järjestettiin tietoiskuja.

Yhteystiedot: Mirva Wideskog (mirva.wideskog@ymparisto.fi), Lounais-Suomen ympäristökeskus, puh. (02) 525 3750

Turun kaupunki haastoi kaupungin omat työntekijät tulemaan autoitta töihin.

Turun joukkoliikennetoimisto tarjosi 22.9. kampanjalipun, jolloin normaalilla kertataksalla sai matkustaa koko päivän. Lisäksi kaupunki osallistui opiskelijoiden Hämeenkatu-tempaukseen ja liikennepaneeliin yliopistolla.

Turkulaiset opiskelijajärjestöt järjestivät Autottoman päivän katutapahtuma Hämeenkadulla (välillä Kaivokatu-Kerttulinkatu) klo 10.30 - 13.30. Tapahtumalla haluttiin kiinnittää huomiota erityisesti Hämeenkadun pyöräteihin, joiden ahtaus ja vaarallisuus kiusaavat päivittäin tuhansia opiskelijoiden valtaväylää pyöräileviä. Autoilta vallattiin kahden kaistan verran Hämeenkatua (välillä Kaivokatu-Kerttulinkatu), jotta olemassa olevat suunnitelmat pyöräteiden tuntuvasta leventämisestä saisivat vauhtia kaupungin suunnittelu- ja päätöksentekoelimissä. Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus kokeilla miltä tuntuu toisenlainen, kevyen liikenteen elinehdot huomioiva Hämeenkatu. Ylimääräisen kävely- ja pyöräilytilan lisäksi tarjolla oli kaikkea tulennielijästä polkupyöräkorjaamoon.

Tapahtumassa olivat mukana muun muassa: Turun opiskelevat vihreät, Dodo ry, Turun yliopiston ylioppilaskunta, AMK:n kestävän kehityksen linja, Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto, Varsinais-Suomen Agendatoimisto, Varsinais-Suomen Energiatoimisto, Meidän Turku ry, Liikenneturva, YTHS, Turun luonnonsuojeluyhdistys, Maan ystävät, Ruokaa, ei aseita ja Ekotori.

Hämeenkadun valtaus huipentui paneelikeskusteluun yliopistolla klo 14.00 - 15.30, johon oli kutsuttu liikennekysymysten asiantuntijoita Turun ja Salon kaupungilta, Tutun ympäristö- ja kaavoituslautakunnasta, Meidän Turku -yhdistyksestä ja yliopistolta. Paneelissa pohdittiin kestävän kehityksen mukaista kaupunkiliikennettä myös yleisemmällä tasolla.

Yhteystiedot: Kristina Karppi (kristina.karppi@turku.fi), puh. (02) 2623 465

Liikkujan viikossa mukana

Motiva logo_Pysty some.jpg            Liikennevirasto_logo_Fin_Screen_RGB.jpg             Sähköpostiallekirjoitus_Kulje viisaasti.jpg

 

Menossa mukana

poljin harmaa.jpg